Xarxes socials:
Introducció

La cura del patrimoni cultural, històric i natural és prioritari per a qualsevol societat i la seva conservació és fonamental. Totes les ciutats que integren el nostre Grup són part d’un mosaic cultural, històric i patrimonial en el qual apareixen de forma natural els trets comuns, però també els contrastos rellevants de cada una d’elles, ja siguin físics o intangibles. Aquest patrimoni que es conserva des de fa segles, que ens permet conèixer la nostra història i que defineix, d’alguna manera el nostre present, ha de ser cuidat per les generacions futures. A les nostres mans hi ha el valor que li donem i l’esforç que fem per a la seva conservació.

Aquesta visió, compartida per tots i cadascú dels que formem part del GCPHE, és la que ens ha unit i la que ens empeny a treballar cada dia en la conservació i potenciació de determinades formes de vida que els nostres nuclis històrics necessiten, realitzant projectes i propostes comunes, establint polítiques d’intercanvi d’experiències i afrontant problemàtiques comunes.

Per aconseguir aquests objectius, hem constituït diverses comissions de treball que ens permeten actuar en profunditat en les àrees següents: Ciutat i Patrimoni, Educació i Cultura, i Representació, Promoció i Turisme.

           
Colaboradores:
                           
          RTVE   Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial   Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial
© Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, 2022